Kreirajte vlastiti parfem

U svijetu uniformnosti, vaš miris vas čini jedinstvenima.

parfem1

Ne možete pronaći parfem koji bi u potpunosti odgovarao vašim očekivanjima i željama? Zašto biste robovali stereotipnim rješenjima? Kreirajte sami prirodni parfem po vlastitom ukusu i zamislima, napravite svoj jedinstveni «portret u bočici»!!!

Prema svojim predodžbama, planovima i željama birajte u kojoj ćete se mjeri posvetiti proučavanju teme i stjecanju iskustva u kreiranju parfema.

Tečaj Kreirajte vlastiti parfem sačinjavaju dvije odvojene radionice.

1. Radionica: Kreiranje parfema I

Radionica je namijenjena osobama koje žele steći opširnija znanja od onih koja se stiču na radionici Osnove parfimeristike i preciznije kreirati svoje mirisne preparate. Na ovoj radionici se:

Detaljno upoznaje 
– temeljna paleta od 21 mirisne komponente i sav ostali materijal potreban u izradi parfema

Uči
– kako pratiti miris, kako procjenjivati note, kako grupirati različite mirisne komponente i međusobno ih slagati, kako kreirati akorde, kako formirati konstrukciju parfema

Razgovara o
– individualnim doživljajima mirisa, konceptima parfema, kemiji kože, intenzitetu mirisa, vrstama mirisnih preparata, tijeku parfema

Uči

– vođenje «mirisnog» dnevnika

Saznaje o
– širokom spektru djelovanja prirodnih mirisnih materijala i o mogućnostima prilagođavanja parfemskih proizvoda osobnim psihofizičkim potrebama, o sigurnosti korištenja prirodnih parfema i njihovom djelovanju na emocije

Prolazi
– u praksi sve faze izrade parfema

Izrađuje
– toaletna vodica (20ml)
– uljni parfem (5ml)

Radionica se sastoji od 4 modula od po 4 sata. Vremenska udaljenost modula se dogovora s polaznicama/ima prema njihovim mogućnostima i željama.
Za pohađanje ove radionice nije potrebno predznanje niti završena radionica Osnove parfimeristike

Cijena pojedinog modula: 400 kn

parfem2

2. Radionica: Kreiranje parfema II

Radionica je namijenjena upornima i znatiželjnima koji žele dalje učiti i rafinirati svoje parfemske proizvode. U paleti se, osim eteričnih ulja, nalaze apsoluti, konkreti, tinkture i CO2 ekstrakti. Tijekom ove radionice se:

Radi:
– s proširenom paletom od 42 mirisne komponente

Uči 
– rad s konkretima, apsolutima, tinkturama i CO2 ekstraktima

Nastavlja
–  vođenje «mirisnog» dnevnika

Izrađuje
– toaletna vodica (20ml)
– kruti parfem (8g)

Radionica se sastoji od 4 modula od po 4 sata. Vremenska udaljenost modula se dogovora s polaznicama/ima prema njihovim mogućnostima i željama.
Za pohađanje ove radionice je potrebno završiti radionicu Kreiranje parfema I.

Cijena pojedinog modula: 500 kn

Sadržaj svakog modula od koga se sastoje radionice tečaja Kreirajte vlastiti parfem je fiksan, što omogućava potpunu fleksibilnost u planiranju: kad god i s kojom god generacijom polaznica/ka slušate dijelove odabranog programa, uvijek ćete proći potpuni sadržaj svakog modula i uspješno ga uklopiti u svoj plan kompletiranja edukacije.

Razmak između pojedinih modula daje dovoljno vremena za usvajanje znanja, ažuriranje «mirisnog» dnevnika i praćenje razvijanja mirisa izrađene faze parfema.
U svim fazama tečaja Kreirajte vlastiti parfem se koriste kvalitetni prirodni materijali.

Radi se u malim grupama da bi bio moguć individualan pristup.

Radionice 1. i 2. su popraćene pisanim materijalom.

Nakon završetka svake od radionica polaznice/i su osposobljeni (u različitoj mjeri, ovisno o izabranom modelu i trajanju edukacije) za izradu prirodnih parfemskih preparata prema vlastitim zamislima.

Tečaj vodi: Slobodanka Poštić, prof., aromaterapeutkinja

Informacije i prijave na: 091 788 6783

Napomena: Radionice 1. i 2. je moguće organizirati tijekom jednog vikenda ako se formira grupa zainteresiranih koji preferiraju takav oblik rada. Važno je naglasiti da je, zbog količine materijala koji treba usvojiti i zamora osjeta mirisa, prolaženje 4 modula u tako kratkom vremenu vrlo naporna varijanta.